تکه سبز به دامن تخت سفر پیوند زده شد

تکه سبز به دامن تخت سفر پیوند زده شد

ریاست شهرداری هرات هم صاحب یک پارک تفریحی شد، امروز پارک شهرداری با مساحت بیش از ۱۰۰ جریب زمین در قسمت شرقی تخت سفر گشایش یافت. در مراسم گشایش این پارک تفریحی محمد آصف رحیمی والی هرات، ناهید فرید نماینده مردم هرات در مجلس...