ارائه خدمات تکنالوژی معلوماتی بزودی در دانشگاه‌های افغانستان

ارائه خدمات تکنالوژی معلوماتی بزودی در دانشگاه‌های افغانستان

گزارش‌ها حاکی از آنست که معین وزارت تحصیلات عالی و معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی طی یک جلسه رسمی، تفاهم‌نامه‌ی همکاری برای فراهم سازی خدمات تکنالوژی معلوماتی برای دانشگاه‌های کشور را امضاء کردند.   احمد سیر...