تکمیل ۱۳۵ پروژه توسعه‌ای در هرات

تکمیل ۱۳۵ پروژه توسعه‌ای در هرات

در طی سال جاری، ۱۳۵ پروژه توسعه‌ای در ولسوالی های هرات  تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.   مسئولان در اداره انکشاف دهات ولایت هرات می‌گویند که در حال حاضر ۱۲ پروژه تحت کار در ولسوالی‌های هرات جریان دارد. آقا...