تکرار همه‌پرسی در بریتانیا امکان‌پذیر نیست

تکرار همه‌پرسی در بریتانیا امکان‌پذیر نیست

دولت بریتانیا در پاسخ به طومار مردمی برای برگزاری دوباره همه‌پرسی گفت این همه‌پرسی تکرار نشدنی است. به نوشته گاردین، بعد از برگزاری همه‌پرسی تاریخی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا که در تاریخ سوم  سرطان برگزار شده...