تکذیب خبر استعفای سید احمد گیلانی از ریاست شورای عالی صلح

تکذیب خبر استعفای سید احمد گیلانی از ریاست شورای عالی صلح

مسئولین در حزب محاذ ملی اسلامی افغانستان خبر استعفای سید احمد گیلانی از ریاست شورای عالی صلح را تکذیب کردند. حزب محاذ ملی اسلامی افغانستان در واکنش به خبرهایی مبنی بر استعفای پیر سید احمد گیلانی از مقام ریاست شورای عالی...