توکیو برای المپیک ۲۰۲۰، ۳۰ میلیارد دالر هزینه می‌کند

توکیو برای المپیک ۲۰۲۰، ۳۰ میلیارد دالر هزینه می‌کند

برگزاری بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ در شهر توکیوی جاپان ۳۰ میلیارد دالر هزینه برخواهد داشت، مگر اینکه مصارف به گونۀ چشمگیر کاهش داده شود و محل برگزاری چندین رقابت مهم تغییر داده شده و در محل دیگری بنا شود. به دنبال انتقادات...