تونی بلر پذیرفت که در جنگ عراق اشتباه کرده است

تونی بلر پذیرفت که در جنگ عراق اشتباه کرده است

تونی بلر نخست‌وزیر اسبق بریتانیا گفت که به‌طور کامل مسئولیت اشتباهات حمله به عراق را می‌پذیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این سخنان بلر، روز گذشته در جریان پاسخ به نتایج تحقیق کمیته‌ای ارائه‌شده است که نتایج...