تولید مواد مخدر علت اساسی جنگ‌های کنونی در کشور است

تولید مواد مخدر علت اساسی جنگ‌های کنونی در کشور است

والی هلمند گفت که تولید مواد مخدر یکی از علت‌های اساسی ادامه جنگ‌ها در افغانستان بخصوص ولایت هلمند است.   حیات الله حیات والی ولایت هلمند امروز در مراسمی به مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر هشدار داد که اگر در...