تولد ۱۷۵ سالگی کلود مونه نقاش فرانسوی  یا پدر سبک امپرسیونیسم

تولد ۱۷۵ سالگی کلود مونه نقاش فرانسوی یا پدر سبک امپرسیونیسم

کلود مونه را از بنیانگذاران مکتب امپرسیونیسم می‌دانند. این نقاش فرانسوی در طول عمر خود آثاری نوآورانه و جاودانی خلق کرد که امروزه از گران‌بهاترین آثار نقاشی محسوب می‌شوند. ۱۴ نوامبر ۲۰۱۵ مصاف است با تولد ۱۷۵ سالگی...