توقیف یک قایق روسی توسط کوریای شمالی

توقیف یک قایق روسی توسط کوریای شمالی

وزارت امور خارجه روسیه گفت که کوریای شمالی یک قایق روسی همراه با ۵ سرنشین آن را متوقف کرده است. به نقل از خبرگزاری ایسنا ۵ سرنشین این قایق از جمله ورزشکاران روسیه‌اند برای شرکت در یک مسایقه ورزشی به کوریای جنوبی آمده...