صدرنشین لوشامپیونه فرانسه متوقف شد

صدرنشین لوشامپیونه فرانسه متوقف شد

موناکو صدرنشین لوشامیپونه، در چارچوب هفته بیست و ششم لیگ دسته اول فرانسه در مقابل باستیا به تساوی تن داد. در این دیدار نخست دیالو در دقیقه ۱۹ برای موناکوی صدرنشین گل زد و اما سیلوا در دقیقه ۵۲ بازی را برای باستیا به تساوی...