توقف کمک ۳۰۰ میلیون دالری آمریکا به پاکستان

توقف کمک ۳۰۰ میلیون دالری آمریکا به پاکستان

وزارت دفاع آمریکا طی اقدامی به دلیل عدم مبارزه پاکستان با "شبکه حقانی" کمک ۳۰۰ میلیون دالری به این کشور را متوقف کرد. به گزارش روزنامه "پاکستان"، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است پاکستان علیه "شبکه حقانی" اقدامات...