پنج توقف‌گاه معیاری در هرات ساخته می‌شود

پنج توقف‌گاه معیاری در هرات ساخته می‌شود

پنج توقف‌گاه معیاری وسایط نقلیه به‌ارزش ۲۰ میلیون افغانی در پنج نقطه مزدحم شهر هرات ساخته شود. راتب پوپل، سرپرست معاون شهرداری هرات ابراز امیدواری می‌نماید که با بهره‌گیری از این توقف‌گاه‌ها، مشکلات شهری ساکنان...