امریکا ۵۷ میلیون دالر در بخش توسعه معارف کمک می‌نماید

امریکا ۵۷ میلیون دالر در بخش توسعه معارف کمک می‌نماید

دولت امریکا، ۵۷ میلیون دالر را در بخش توسعه معارف افغانستان کمک می‌نماید. اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف کشور با بیان این مطلب گفته است اداره کمک‌های بین‌المللی امریکا، این مقدار پول را در مدت ۵ سال آینده به افغانستان...