۵۳ میلیون دالر در بخش سکتور زراعت در هفت ولایت به شمول هرات به مصرف می‌رسد

۵۳ میلیون دالر در بخش سکتور زراعت در هفت ولایت به شمول هرات به مصرف می‌رسد

مسئولان وزارت زراعت گفته‌اند که ۵۳ میلیون دالر در بخش سکتور زراعت در هفت ولایت کشور به شمول هرات به مصرف می‌رسد. عبدالطیف زاهد، مسئول پروژه‌های حمایت از اولویت ملی دوم این وزارت به تلویزیون چکاد گفته است که این پروژه...