تطبیق ششمین مرحله توزیع کمک های موسسه ماین پاکی در فراه

تطبیق ششمین مرحله توزیع کمک های موسسه ماین پاکی در فراه

فاز ششم کمک های موسسه ماین پاکی سازمان ملل در ولایت فراه روز گذشته آغاز شد .   مسئولان در ولایت فراه می گویند که در این بخش از کمک های این موسسه برای ۲۰ خانواده از وارثین شهدای ملکی که در اثر نبرد بین مخالفین دولت جان شان...