توزیع کمک های عیدی برای ۲۰۰ کودک در هرات

توزیع کمک های عیدی برای ۲۰۰ کودک در هرات

اینها افراد بی بضاعتی اند که به منظور بدست آوردن لباس عید کودکان شان به این مکان آورده اند.   اینجا نهاد خیریه احساس است، مسئولان این نهاد میگویند: در این برنامه برای ۱۵۰ کودک لباس عیدی و برای ۵۰ تن دیگر قرطاسیه توزیع...