توزیع کمک‌های غذایی برای خانواده‌های آسیب دیده در فراه

توزیع کمک‌های غذایی برای خانواده‌های آسیب دیده در فراه

رئیس مبارزه با حوادث طبیعی گفت که برای ۳۷۶ خانواده که در نتیجه جنگ‌ها آسیب دیده اند، از سوی این اداره کمک‌های غذایی برای شان توزیع شد.   عبدالغفور ایوبی، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی گفته است که برای ۳۷۶ خانواده...