توزیع ۳۷ میلیون افغانی به کشاورزان به منظور ایجاد شغل در هرات

توزیع ۳۷ میلیون افغانی به کشاورزان به منظور ایجاد شغل در هرات

اتحادیه‌های قرضه و پس‌انداز روستایی هرات، از کمک ۳۷ میلیون افغانی مستفید شدند.   جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات گفته که این قرضه‌ها به هدف ایجاد شغل و حمایت از افراد آسیب‌پذیر به کشاورزان و ساکنان روستاها توزیع...