توریستان ایرانی ترکیه را ترک می‌کنند

توریستان ایرانی ترکیه را ترک می‌کنند

پس از کودتای نافرجام ارتش ترکیه توریستان ایرانی در فرودگاه آتاتورک صف کشیدند و هدف آنان بازگشت به ایران می‌باشد. این توریستان که در کشور ترکیه سفرکرده بودند بنا بر وضعیت ناامن و متشنج در ترکیه خواهان ترک این کشور...