تورغندی کمینگاه طالبان و قربانگاه نظامیان

تورغندی کمینگاه طالبان و قربانگاه نظامیان

مخالفان حکومت روز گذشته ۴ نظامی مرزی را در مسیر شاهراه هرات – تورغندی، کشتند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات به تلویزیون چکاد گفت: «این نظامیان شامل ۱ افسر و ۳ سرباز زون ۵۰۷ مرزی در غرب کشور می‌شوند که روز گذشته به کمین...