توجیه رهبران حکومت برای برچیدن پاسگاه‌های امنیتی

توجیه رهبران حکومت برای برچیدن پاسگاه‌های امنیتی

رییس اجرائیه حکومت گفته که حذف پاسگاه‌های امنیتی غیر مؤثر از شماری از ولسوالی‌های کشور به معنی عقب‌نشینی و واگذاری منطقه به شورشیان طالب نیست. اولین نشست مشترک نمایندگان شورای ملی و اعضای کابینه حکومت، امروز در ارگ...