تغییر مسیر توتاپ و کشتار غیرنظامیان صدای مردم بامیان را بلند کرد

تغییر مسیر توتاپ و کشتار غیرنظامیان صدای مردم بامیان را بلند کرد

شماری از فعالان مدنی و شهروندان ولایت بامیان امروز سه شنبه ۱۱ ثور، با یک تجمع اعتراضی علیه تبعض از سوی حکومت صدای شان را بلند کردند.   شماری از اشتراک کنندگان در این تجمع اعتراضی، تغییر مسیر لین توتاپ را تبعیض...