“توتاپ، اعتراضات میلیونی درپی خواهد داشت”

“توتاپ، اعتراضات میلیونی درپی خواهد داشت”

نمایندگان معترضان به تغییر مسیر خط برق توتاپ از سالنگ به بامیان امروز پنج‌شنبه هشدار دادند که در صورت برآورده نشدن خواسته‌های شان از سوی حکومت در روزهای آینده اعتراضات گسترده خیابانی را سازماندهی خواهند کرد. شورای...