کمک میلیون دالری جاپان برای مبارزه با بیماری توبرکلوز در افغانستان

کمک میلیون دالری جاپان برای مبارزه با بیماری توبرکلوز در افغانستان

مقام‌ها در وزارت صحت عامه کشور گفته‌اند که قرار است جاپان بیش از ۸٫۵ میلیون دالر، در بخش توسعه خدمات صحی در افغانستان به مصرف برساند. محمد اسماعیل کاووسی، رئیس روابط عامه وزارت صحت عامه گفته است تفاهم‌نامه این کمک میان...