توافق گروه ۲۰ مبنی به جلوگیری از تامین مالی هراس‌افگنان

توافق گروه ۲۰ مبنی به جلوگیری از تامین مالی هراس‌افگنان

رهبران ۲۰ کشور صنعتی جهان توافق کردند که منابع مالی هراس‌افگنان را مسدود نمایند.   نشست سالانه سران ۲۰ در شهر هامبورگ آلمان برگزا شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این یکی از موارد نادر از توافق در نشست این دوره به شمار...