توافق نامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی نهایی شد

توافق نامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی نهایی شد

مقام های شورای عالی صلح از پایان مذاکرات با حزب اسلامی و امضای توافق نامه صلح با این گروه در آینده ای نزدیک خبر دادند. محمد اسماعیل قاسم یار عضو شورای عالی صلح در صحبت با تلویزیون چکاد گفت مذاکرات حکومت با حزب اسلامی به...