“توافق‌نامه بین اتحادیه اروپا و ترکیه مشکل مهاجرین را حل نمی‌کند”

“توافق‌نامه بین اتحادیه اروپا و ترکیه مشکل مهاجرین را حل نمی‌کند”

براساس اظهارات مارتین زورب مدیر سازمان کمک بحری برای مهاجرین توافق‌نامه تصویب شده میان اتحادیه اروپا و ترکیه در ماه مارچ، مسئله مهاجرین را نمی‌تواند حل کند. مارتین زورب مدیر سازمان کمک بحری برای مهاجرین روز سه شنبه در...