توافقنامه ساخت خط آهن تورغندی- هرات امضا شد

توافقنامه ساخت خط آهن تورغندی- هرات امضا شد

توافقنامه‌ای روی راه‌آهن ۲۰۰ کیلومتری تورغندی-هرات میان وزارت فواید عامه کشور و کانادا امضا گردید. محمد بالغ وزیر فواید عامه کشور گفته که راه‌آهن تورغندی-هرات بخشی از پروژه “راه ابریشم” است که با اجرای آن کشورمان از...