اعضای توافقنامه برجام بر پایداری ایران بر این توافقنامه تاکید کرده اند

اعضای توافقنامه برجام بر پایداری ایران بر این توافقنامه تاکید کرده اند

مانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در پی اظهارات همتای امریکایی اش در بارۀ ایران و عدم پایبندی این کشور به برجام، با حسن روحانی گفتگو کرده است.   آقای ماکرون در تماس تلفنی با آقای روحانی، تاکید نمود که  تصمیمات آمریکا...