تهران و بغداد در مرز کردستان عراق رزمایش مشترک انجام می دهند

تهران و بغداد در مرز کردستان عراق رزمایش مشترک انجام می دهند

یکی از مقامات اقلیم کردستان عراق گفته است که دولت بغداد تانک ها و توپخانۀ خود را در مرز اقلیم کردستان عراق مستقر کرده است.   این منبع افزوده است که ارتش عراق این اقدام را در چارچوب رزمایش مشترکش با ارتش ایران و به منظور...