تهدید ۲ دختر جوان مسلمان توسط یک امریکایی

تهدید ۲ دختر جوان مسلمان توسط یک امریکایی

یک فرد آمریکایی با حمله به دو دختر محجبه مسلمان، آن دو را تهدید کرد که مسجدی که در آن نماز می‌خوانند را به آتش می‌کشد. به نقل از مجله "لها" یک فرد آمریکایی به دو دختر مسلمان محجبه آب دهان انداخت و به آن‌ها اهانت کرد و این...