تهدید زائران آفریقایی به اشد مجازات از سوی عربستان

تهدید زائران آفریقایی به اشد مجازات از سوی عربستان

عربستان زائران نیجریه‌ای و دیگر کشورهای آفریقایی را در عدم پیروی از قوانین وضع شده در آن کشور به اشد مجازات تهدید کرد. شیخ محمد نماینده وزارت حج عربستان در نشستی که اخیرا با حضور مقامات نیجریه و دیگر کشورهای آفریقایی در...