تهدیدات امنیتی در هرات کاهش یافته است

تهدیدات امنیتی در هرات کاهش یافته است

برخی از اعضای شورای ولایتی هرات گفته‌اند که از آغاز سال جاری، تهدیدات امنیتی در این ولایت نسبت به زمان مشابه درسال پار کاهش یافته است. مهدی حدید، رییس کمیتۀ امنیتی شورای ولایتی هرات، دلیل کاهش تهدیدات امنیتی را تمویل و...