تهدید‌های امنیتی مانع فعالیت شرکت های مخابراتی در گلستان و پرچمن فراه

تهدید‌های امنیتی مانع فعالیت شرکت های مخابراتی در گلستان و پرچمن فراه

مشکلات امنیتی در ولایت فراه سبب شده تا شرکت های مخابراتی نتوانند خدمات شان را  به صورت درست در تمام نقاط این ولایت عرضه کنند.   پرچمن و گلستان از ولسوالی‌های اند که تا کنون هیچ شبکه مخابراتی در آنان فعالیت ندارد. فرید...