تهدیدات امنیتی مانع تسریع کار پروژه های وزارت فواید عامه در هرات

تهدیدات امنیتی مانع تسریع کار پروژه های وزارت فواید عامه در هرات

تهدیدات امنیتی و حضور گروه های مخالف دولت در مسیر پروژه های وزارت فواید عامه  در هرات هنوز هم از چالش های عمده سد راه تطبیق پروژه های این وزارت می باشد.   مسئولان ریاست فواید عامه ولایت هرات میگویند: تهدیدات امنیتی و...