نگرانی ها از وجود تهدیدات در کار اعمار بندها در غرب کشور

نگرانی ها از وجود تهدیدات در کار اعمار بندها در غرب کشور

مسئولان ریاست حوزه دریایی هریرود از موجودیت تهدیدها در راستای اعمار بندهای آب در غرب کشور ابراز نگرانی می کنند   نوراحمد بارز رییس حوزه دریایی هریرود- مرغاب در کنفرانس خبری به بیان این موضوع تاکید نمود که هرچند...