تهدیدات امنیتی ۳۰۰ فعال رسانه‌ای را فراری داد

تهدیدات امنیتی ۳۰۰ فعال رسانه‌ای را فراری داد

"نی" یا نهاد حمایت‌کننده از رسانه‌های آزاد گفته که ۲۰ درصد خشونت در برابر خبرنگاران نسبت به سال گذشته افزایش‌یافته است. صدیق‌الله توحیدی، مسؤول نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد امروز در نشست خبری گفت: " از ماه می سال...