تهداب ۲ کانال آبیاری در غوریان گذاشته شد

تهداب ۲ کانال آبیاری در غوریان گذاشته شد

مسئولان در ریاست حوزه دریایی هریرود مرغاب گفت که کار ساخت ۲ کانال آبیاری در ولسوالی غوریان ولایت هرات به هزینه بیش از ۶۵ ملیون افغانی آغاز گردید.   ریاست حوزه دریایی هریرود مرغاب با نشر خبرنامه‌ای گفت که سنگ تهداب...