سنگ تهداب فروشگاه میوه در نیمروز گذاشته شد

سنگ تهداب فروشگاه میوه در نیمروز گذاشته شد

مسئولان محلی در نیمروز می‌گویند که روز گذشته سنگ تهداب یک فروشگاه بزرگ میوه با حضور والی این ولایت و شماری از مسئولان ارگان‌های دولتی گذاشته شد.   انجینیر محمد سمیع والی نیمروز گفت که اکثر مردم افغانستان بشمول مردم...