تهداب گذاری خوابگاه معتادین بی سرپناه در نیمروز

تهداب گذاری خوابگاه معتادین بی سرپناه در نیمروز

مسئولان اداره محلی نیمروز از گذاشتن سنگ تهداب خوابگاه معتادین بی سرپناه‌ با هزینه بیش از ۱۳ میلیون افغانی در این ولایت گذاشته شد.   انجینیر محمد سمیع والی نیمروز گفت که ساختن یک خوابگاه برای معتادین بی سرپناه یکی از...