یک تن به ظن اخاذی در هرات بازداشت شد

یک تن به ظن اخاذی در هرات بازداشت شد

یک تن به ظن اخاذی مبلغ ۶۵ هزار افغانی بخاطر حل یک پرونده خانواده‌گی از سوی قطعه محافظت قضات دادگاه استیناف ولایت هرات بازداشت شد.   بر اساس خبرنامه مطبوعاتی دادگاه هرات، این فرد چندی قبل مبلغ ۶۵ هزار افغانی را از یکی...