اوج تنش‌های شبه جزیره سبب اعزام هیئتی به کوریای شمالی شد

اوج تنش‌های شبه جزیره سبب اعزام هیئتی به کوریای شمالی شد

گزارش‌ها حاکی از آنست که یک هیئت از کوریای  جنوبی برای یافتن راه ‌های کاهش تنش در شبه جزیره کوریا، به کوریا شمالی سفر می ‌کند.   هیئت ارشد کوریای جنوبی پس از دیدار و گفتگو با مقام های کوریا شمالی، برای ارایه گزارشی از...