در گرماگرم تنش‌ها در شبه جزیره کوریا؛ واشنگتن به آزمایش موشک‌های دفاعی تاد می‌پردازد

در گرماگرم تنش‌ها در شبه جزیره کوریا؛ واشنگتن به آزمایش موشک‌های دفاعی تاد می‌پردازد

در گرماگرم تنش‌ها در شبه جزیره کوریا؛ واشنگتن به آزمایش موشک‌های دفاعی تاد می‌پردازد ایالات متحده آمریکا در اوج تنش‌ها با کوریای شمالی، اقدام به آزمایش موشک‌های دفاعی تاد در کوریای جنوبی می‌نماید. دو مقام آمریکایی...