تمدید اقامت مهاجران افغان ساکن در پاکستان

تمدید اقامت مهاجران افغان ساکن در پاکستان

دولت پاکستان، اعلام کرد که بدلیل فرا رسیدن موسم زمستان، روند اخراج مهاجران افغان از این کشور را از ماه دسمبر سال ۲۰۱۶ تا اول مارچ ۲۰۱۷ تمدید می‌کند. عبدالقادر بلوچ، وزیر امور مهاجرین پاکستان روز گذشته در نشست چهارجانبه...