تمدید اعتصاب خلبانان لوفت هانزا تا روز جمعه

تمدید اعتصاب خلبانان لوفت هانزا تا روز جمعه

خلبانان شرکت هواپیمایی آلمانی لوفت هانزا تا روز جمعه به اعتصاب خود ادامه می دهند. پس از لغو حدود ۹۰۰ پرواز در روز چهارشنبه، اعتصاب کنندگان اعلام کردند که به توقف فعالیتهای خود در روز پنج شنبه نیز ادامه خواهند داد و به این...