تمایل چین بر کار روی سنگ‌های قیمتی در هرات

تمایل چین بر کار روی سنگ‌های قیمتی در هرات

محمد آصف رحیمی والی هرات می گوید چینایی ها تمایل دارند تا روی سنگ مرمر،زعفران وکرک هرات سرمایه گذاری کنند. وی دریک مصاحبه ای اختصاصی به تلویزیون چکاد گفت سفیر چین برای اشتراک در پنجمین دورکنفرانس گفتگوهای امنیتی هرات به...