تمایل ترامپ برای حفظ بخش هایی از برنامه نظام بهداشتی اوباما

تمایل ترامپ برای حفظ بخش هایی از برنامه نظام بهداشتی اوباما

دونالد ترامپ رییس جمهور منتخب آمریکا در مصاحبه ای گفته است که او حفظ بخش های کلیدی برنامه نظام بهداشتی باراک اوباما را مردود نمی داند. آقای ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی مکررا قول لغو آن قانون که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد را...