کنترل تلگرام از راه دور ناممکن است

کنترل تلگرام از راه دور ناممکن است

مؤسس تلگرام در راستای نسخه دسک‌تاپ تلگرام گفت که هیچ‌کس قادر نیست تا تلگرام کاربران را از راه دور کنترل کند.   پاول دوروف مؤسس تلگرام افزود که در صورتی کنترل تلگرام کاربران امکان پذیراست که شخص فایل بدافزاری را باز...