جمع آوری ۱۰۰۰ تلفن از نزد زندانیان زندان مرکزی هرات

جمع آوری ۱۰۰۰ تلفن از نزد زندانیان زندان مرکزی هرات

مسئولان زندان مرکزی هرات گفته‌اند که ۱۰۰۰ تلفن از نزد زندانیان جمع آوری کرده‌اند. عبدالله عزیزی، مدیر زندان مرکزی هرات به تلویزیون چکاد گفته است: " در سال‌های گذشته بیش از ۴ هزار سیت موبایل در دسترس زندانیان بوده است که...